občan Milan Bušek
frekvenční mikrobiolog
nezávislý kandidát do Senátu Parlamentu ČR

láska, život, zdraví

nelhat a nekrást

výchova, vzdělání

píle a úcta k práci

kdo nechce pracovat, ať nejí

tradiční rodina - základ státu


Kontakt:

volby@busek-senat.cz


UZDRAVÍM VÁS

vím jak

UZDRAVÍME SPOLEČNOST

návratem k tradicím

UZDRAVÍME REPUBLIKU


Souhlasíte s těmito tématy?

PODPOŘTE JE SE MNOU.


Transparentní č.ú. 4711963063/0800

Podporují mě Societas o.p.s.

a Zlatý dům daparts s r.o.