Z mého výzkumu - Tento objev znamená konec Koronaviru a chřipkových virů

Je třeba si uvědomit, že toto je stále platné a bylo sepsáno v dubnu 2021 po ukončení výzkumu a ve spěchu, aby se zbránilo dalším zbytečným úmrtím. Koncept - odeslán odpovědným 6., 8., a 9. 4. 2021. První informace o funkčnosti Ivermectinu byla odeslána odpovědným 15, 18, a 20. 3. 2020. Je však rozdíl mezi tvrzením a vědeckým důkazem. Dokazování tedy zabralo ve ztížených podmínkách a omezených či zakázaných pohybech 14 měsíců. Po těchto datech již mohl začít konec vlády Koronavirů a chřipkových virů.

_____________________________________________________________________________________

Úvod.

Dobrý den. Díky i tomuto novému objevu již mohla na trvalo skončit vláda Koronavirů a chřipkových virů. Dnes 6. 4. 2021 Vám posílám objev jako pomoc proti Koronaviru a chřipkovým virům, který vzešel z mého vlastního výzkumu a hledání pravdy za podpory mnohých z mých známých a přátel. Nebylo to za ten rok lehké, ve dnech, které byly všechny pracovní. Pomáhala rodina i několik věrných přátel, při zajišťování dobrovolných klientů a vzájemně jsme se podporovali. Mnohým jsme pomohli z vážných nemocí i od Koronavirů a chřipek, mnozí pomáhali, jak to šlo. Mohlo to být vše dřív, ale bohužel nebyl z odpovědných i politických stran potřebný zájem. Zůstali jsme v tom sami. Ač to zní k nevíře, jediný, kdo odpověděl na SMS a emaily mého kolegy z Prahy a občas velmi stručně komunikoval - byl premiér a aktivně nám pomohl také zajistit a prosadit v Česku Ivermectin. Ivermectin je účinná látka a používá se u lidí ve světě od roku 1987 i v jiných lécích u hospodářských zvířat od roku 1980. V Česku a v současné době na mou nabídku pomoci ze všech oslovených poslaneckých klubů zareagoval jen jeden poslanec z KDU-ČSL. Nebýt našich tlaků na a intervence premiéra, tak by zde Ivermectin nebyl pro mnohé lidi vůbec. Ulevilo se našemu zdravotnictví, zachránilo se tak nejen zdraví mnoha lidí, ale i mnoho životů nejen u nás, ale i v zahraničí po celém světě. Bohužel ne všude byl přístup pozitivní. První použití Ivermectinu proti chřipce u mne proběhlo už před mnoha lety ve veterinárně hospodářské praxi a proti Covidu je tedy našeho českého původu z února 2020, včetně pozdějšího použití přátel na Moravě a na Slovensku. Ivermectin s frekvencemi jsem velmi úspěšně doporučil v souvislosti s Koronavirem začátkem února 2020 v Itálii v mezinárodním hotelu u lidí, co měli teploty a potíže, zájem a potřebu pomoci proti Koronaviru a byli  prakticky z celého světa. Z obou Amerik, Asie, Austrálie, Nový Zéland, Evropy i Afriky. Následovaly nás po akci s Ivermectinem v Itálii další země jako jižní a severní Amerika, Evropa, Afrika, Austrálie, Nový Zéland, Azie, byť to trvalo a nebylo to jednoduché a bylo to náročné na korespondenci a logistiku. A přitom jsme údajně tak malá země. Nejsme malou zemí a nikdy jsme malou zemí nebyli. Ani Slovensko. Máme vzdělané i schopné lidi, stačí se ohlédnout do historie. Nemáme se za co stydět. Snad za usnutí na vavřínech za posledních 30 let. Dobré mělo zůstat a špatné jsme měli změnit na dobré nebo špatné zneškodnit. Místo toho, jsme tomu špatnému mnohde někde umožnili i rozvoj pro pouze různé sliby. Vhledem k tomu, že nemoci se mohou šířit pitnou vodou a potravou, tak pustit z našich rukou naše zdroje pitné vody pro obce a zdroje potravin si nedokážu představit ani v tom nejhorším snu. Bohužel realita je dosud pravdou. Mnoho věcí se za ten další rok skutků přehodnotilo. V překotném víru události, kdy se mnoho věcí v akutní pomoci nestíhalo ve dne a dohánělo se po nocích. V armádě se říkávalo:“Dokud člověk může mluvit, ještě 10 % může“. Někteří dojeli z posledních sil, že nemohli už ani mluvit a z auta jsme je v mrazu museli vytáhnout a dopravit do tepla izolace a hned začít s pomocí. Nekonečné politické řeči o ničem v médiích, ta přemíra slov neustále dokazující neschopnost politiků s koronavirem cokoliv řešit, jen pobízely k vyšší aktivitě. Od té doby, která byla v politice jen plná pouhých slov a ne skutků - některé stejné lidi už volit je mi nějak proti srsti a nějak nemohu. Dnes se tedy dozvíte jak na Koronavirus 19 a další související nemoci a jak se podílí Ivermectin na likvidaci koronaviru a chřipkových virů. Mnozí svými novými poznáními a opatřeními tak můžete ztratit nemoc spojenou s koronavirem a chřipkovými viry a to i v budoucnu, protože chřipkové viry bývají v těle často trvale. Fungovalo by to i na Španělskou chřipku. Vojáci z 1. Světové války tehdy pravděpodobně zanesli infekci domů, kterou chytli - vlivem špatné hygieny - v zákopech 1. Svět války a následně i jinde. V zákopech 2. Světové války byl hlavním a úspěšným desinfekčním prostředkem alkohol. Protože vývojová stádia některých parazitů jsou v krvi a dospělci mimo jiné i ve střevech. Proto se někde v různých částech světa předem pije teplé sádlo a potom panák vodky, kde je u dna 20 % rozemletého pepře. Sádlo zamastí střeva a alkohol s pepřem projdou střevy a tlačí mikroorganismy k východu. Podobně se používá chleba se sádlem, cibulí, česnekem a solí jako svačina. Kuchyňskou sůl - Chlorid sodný mnoho škodlivých mikroorganismů nesnáší a dobytek by se bez solného lizu neobešel a za krátkou dobu by měl zdravotní problémy. I pro člověka je sůl nezbytná. Znamená víc, než mnohé jinak ceniny. Poučná znalost historie a literární prameny a objevné poznatky Je správné znát historii a je třeba se z ní stále učit a hledat řešení, která zde mnohdy již byla. Bible a další literární prameny jsou plné příběhů a řešení, jen je třeba umět správně číst i to, co je mezi řádky a chápat v souvislostech. Ten kdo nechápe a nezná svou historii, je nucen ji bohužel opakovat. Je mnoho informačních řešení v knihách, je ale nutné znát a umět číst. V roce 1347, asi rok po bitvě u Kresčaku v přístavech v Číně zakotvily evropské lodě dovážející koření, po lanech i jinak na ně nalezli potkani, potkan hostil blechu a blecha hostila bakterii Yersinia pestis, což je původce moru. Potkan se tak dostal do celé Evropy a později do celého světa a Evropou se začal šířit mor.   Občas se tvrdí, že potkan přicestoval po hedvábné stezce, ale neumím si představit, jak by v bedně s kořením cca 1-2 měsíce bez vody a potravy vydržel dlouho, kdy vodní toky má za své dálnice a vodu k pití (bez vody za 2-3 dny hyne) s potravou nutně potřebuje a hlavně jak by snášel natřásání, na hřbetu zvířete. Tento způsob potkaního cestování si myslím můžeme zcela jistě vyloučit. Zbývají lodě. Příčinu moru Y. pestis objevil o 547 let později až v roce 1894 Alexandre Yersin, švýcarsko francouzský fyzik a bakteriolog z Institutu Louise Pasteura, během epidemie dýmějového moru v Hongkongu.[4][5] Yersin byl členem Pasteurovy myšlenkové školy.  V roce 1967 byl původně se jmenující organismus Pasteurella pestis přejmenován na svou stávající podobu. Co je na tom příběhu moru zajímavého nejvíc v souvislosti s Koronavirem? Všichni mluvíme o koronaviru, ale kde jsou Ti jeho nosiči, kde je ten potkan, kde je ta blecha jako u moru? Kde je ten nosič viru? Dozvíme se to za chvíli. Má Koronavirus nosiče? Ano či ne? Proč by měl mít? Koronavirus tzv. 19 pravděpodobně vzniknul podle dostupné literatury před rokem 2015. Příbuzný SARS 1, SARS 2, Koronavirus SARS a další před rokem 2010 (cca – asi kolem roku 2003). Tak že skupina Koronavirů je zde prokazatelně již delší dobu. Nemohl tedy nastat problém s výzkumem vakcín, ale jen s jejich rychlou výrobou a distribucí. Nezjistil jsem, zdali také některé tzv. vakcíny vytvářejí imunitu, ale je psáno, že zajišťují jen pouhou resistenci. Jsou zde názory s otázkami, zda Koronavirus vznikl uměle, anebo v přírodě. Podle frekvenčních měření při běžné praxi pohybujících se od 0 do 1 000 kHz se běžné přírodní viry svými frekvencemi měří od 0 do až cca 452 kHz. Koronavir se pohybuje v úrovni 500 až cca 950 kHz. Je to tedy v rozsahu vyšších řádů živočichů, jako jsou tasemnice, roztoči, zákožka svrabová, mouční roztoči, trudník, apod. Jinými slovy je zde tedy vysoká pravděpodobnost, že vznikl z 99 % uměle. Nový koronavirus se frekvenčně tedy vyskytuje mezi složitějšími organismy s vyššími frekvencemi a „inteligencí“. Na začátku v únoru 2020 v Itálii v jednom horském mezinárodním hotelu jsem provedl měření u mnoha lidí s potížemi a jeho frekvence se pohybovala kolem a mezi 740 -747 – 748 - 750 kHz, nejčastěji na 748 kHz a postupem času i s novými kmeny mezi 500 až 950 kHz. Zde by ho nikdo normálně nehledal. Pochybnosti významné o přírodním původu jsou tedy na místě.

Využití poznatků v Itálii a nové objevné poznatky a Ivermectin Už je to víc než rok, co jsme jeli v únoru 2020 na dovolenou do Itálie a poté jsme bojovali s koronavirem v jednom z tamních hotelů pomocí frekvencí a doporučeného Ivermectinu u asi 135 lidí.  Vir jsem naměřil diagnostikou, za 3 - 6 minut byl frekvenčně a neškodně vyhuben do podoby popcorn. Stejným způsobem praskne sklenička, trefí-li se do ní frekvencí zpěvu např. operní pěvec. Teplota u lidí klesla do 10 minut. Podle potřeby dostali Ti lidé doporučení  použít jednorázově  Ivermectin jako pojistku a ten plně zabíral. Mediální masírovací vyděšení obyvatelstva Coronavirem rozšířilo Informace o Ivermectinu bleskově do celého světa. Stačilo patnáct minut diagnostiky, včetně 6 minut působení frekvencí na člověka s Koronavirem a bylo po nákaze. Vzpomínám si velmi dobře na chvíle v tomto hotelu odříznutém od civilizace 4 dny ve sněhové vichřici, kdy téměř každý host trpěl minimálně zvýšenou teplotou a dalšími zdravotními obtížemi. Kdo tedy brojí proti prokázanému neškodnému užitku Ivermectinu je buď hloupý nebo lže. Obojí je špatně. Ivermectin neškodně uzdravil mezi lety 1987 až 2003 cca 200 milionů lidí a  ne náhodou dostali  vynálezci Ivermectinu za Ivermectin Nobelovu cenu. Takže kritici Ivermectinu zavřete ústa a přestaňte dělat škody. Každopádně podání Ivermectinu by měl být pouze řízený a nikoliv živelný proces, aby si škodlivé mikroorganismy, kterých se chceme zbavit, na tuto látku časem nezvykly. Jednorázové použití Ivermectinu ničemu nevadí. Z hlediska prevence podle nákazy je lepší nějakou dobu cca 7 -14 dní neběhat a nebýt hlavou k zemi. Bohužel některá tak zvaná odborná vyšetření, která se provádějí, neodpovídají plně požadavkům dnešní doby a často i pravdě. To je zcela vážný důvod, proč se lidé bohužel odklánějí k tzv. alternativě, díky níž bez pochyb vzniká a vznikne nový vědní obor – frekvenční mikrobiologie, když jim standardní medicína není schopná dlouhodobě i desítky let pomoci. Moje tzv. alternativa je znalost mikrobiologie, fyziky a chemie v potřebných souvislostech. Mikroskop, přístroje, práce, znalosti. Tak nevím, čím se vlastně liším od jiných. Jako příklad mohu uvést příběh muže, který byl léčen 35 let v invalidním důchodu s těžkou nemocí. Při použití této 90 let staré metody od prezentace, byl druhý den zdráv a je plně zdráv cca 10 let dodnes. Podobných příběhů bych mohl popsat mnoho. Přál bych si, aby se zde síly proti nemocem už konečně spojily ve prospěch zdraví a ne se dělily a zeslabením tříštily ve prospěch nemocí. Peníze je možné investovat výhodněji a lékař a další placeni hlavně za to, že nemusí dělat – mimo důležitou prevenci pokud možno vůbec nic, protože lidé v jeho evidenci jsou trvale plně zdraví a ve zdraví dlouhověcí. S Ivermectinem to nebylo vůbec jednoduché. Na oficiálním začátku byl proti němu významný odpor a myslím si, že nějakou dobu stále bude. Ale potom se Koronavirus začal šířit asi s dalšími turisty vracející se domů asi z Itálie a je možné, že i jinak a odjinud. S přáteli, kteří se diagnostikou a frekvenční pomocí rovněž zabývají, jsme nabídli v polovině března loňského roku svou pomoc, znalosti i zkušenosti premiérovi, ministrům zdravotnictví, panu Prymulovi a dalším, včetně všech možných médií. Bohužel pro oficiální neznalost metody bez odezvy. 2 nemocnice údajně projevily zájem. Měli jsme však logický a plně racionální požadavek pro zajištění a udržení potřebné kvality nejdříve změřit standardním způsobem přístrojem cca 20 -30 pacientů, najít tak společného jmenovatele a Koronavirus vyhubit jako v Itálii a vytvořit co nejrychleji – během týdne- novou metodu jak na něj. Premiér Andrej Babiš splnil svou povinnost a poskytl na shromáždění naši nabídku lékařům, ale Ti to údajně zamítli jako nesmysl, protože to není standardně schválená metoda a žádné pokusy na lidech se dělat nebudou. Bohužel jsme museli k prosazení zvolit jinou cestu a došlo tak ke zdržení. Objevitel této metody v Americe po roce 1931 vyhrál všechny soudy, protože plně prokázal neškodnost a funkčnost a rychlost této metody, takže precedens by měl snad platit. Byl a je to úplně stejný problém v minulosti jako i dnes. Informace tedy musely odejít z Čech do Rakouska, z Rakouska na Slovensko a Moravu a ze Slovenska zpátky přes lékaře do Čech, včetně jižní i severní Ameriky i jinam přes uzdravené lidi v Itálii v hotelu. Informace dnes letí skutečně bleskem a pokud užitečná slova dopadnou na úrodnou půdu, může vzniknout ihned i užitek. Škoda, že to bohužel trvalo půl roku - rok. Nesouhlasím s těmi, kteří odmítají Ivermectin s tím, že má různé vedlejší účinky, které nebyly nikdy prokázány. Tím někteří odpůrci dokazují, že o tom nic neví anebo úmyslně lžou a tím brání v jeho použití v osobním zájmu udržení dalších pacientů. Pokud se projeví nějaké reakce u člověka nebo zvířete, znamená to, že tělo je plné různých parazitů. Ti živí žijí skrytě a jsou chráněni svými toxiny. Ale mrtví pak způsobí následnou reakci těla, jako například řidší stolici, aby se tělo rychle zbavilo odpadu. V roce 1987 až 2003 dostalo Ivermectin 200 milionů lidí a bez vedlejších účinků. Pokud jsou potíže, tak jen s reakcemi na toxiny z mrtvol parazitů. Ivermectin v podstatě pozitivně způsobí buď úplný konec pandemie Koronavirem i ostatními chřipkovými viry nebo podstatnou částí. Copak se člověk nejen v České republice podle zákona nesmí kvalitně odčervit a tím i uzdravit? Je člověk výjimkou? Není. Proč se tedy odčervují pouze zvířata? Opatření, které provádí ministr Blatný, který je asi už vyčerpán jsou dnes již k pláči, protože nic řádně neřeší. Koronavirovou dobu jen prodlouží a v určitých případech i zhorší či zhoršují a to jen na základě pouhých hlubokých  neznalostí nebo skutečného nezájmu dané problematiky. Opatření řeší následky, ale v zásadě vůbec neřeší příčiny. Následky se dají řešit desítky let, ale o to rozumný člověk nestojí. Nikdo rozumný se nechce léčit, ale každý chce být trvale a plně zdráv. Mudr. Soňa Peková a poslanec Lubomír Volný podezírají, že se to na nás sype z cizích letadel. Na místo toho, aby to někdo odpovědný prověřil zda-li to je možné, či to je dokonce pravda a podepsal se pod to, jsou tito dva a jejich názory znehodnocovány bez důkazů. To jsme kde? V pravěku? Asi ano. Je to jako bychom zde neměli žádné Zpravodajské služby, Armádu ČR, Policii ČR apod. nebo další jiné odborníky a lidi, kteří jim velí, kteří by tyto rozdíly dokázali důkazně a bez pochyb vysvětlit, vyvrátit a nebo potvrdit a také se pod to odpovědně podepsat a případně okamžitě jednat. Nebo už nemáme schopnou leteckou ochranu svého území? Jeden dobře naplánovaný a zrealizovaný kontrolní let gripeenem či gripeeny, bezpečné zachycení či nasátí spadu za práškovacím letadlem, kontrola kde práškovací letadlo přistálo a rozbor nasátého v našich laboratořích. A je to. Lidé s rodinami a dětmi chtějí mít jen jistotu. Nedivím se jim. Většina z nás normálních má také rodinu. Přitom je skutečně velmi podivné a divím se, že to nepřijde nikomu divné, že letí na nebi ve stejné výšce skupina letadel a vzápětí letí napříč, takže po nich zůstávají obdélníkově kobercové stopy s délkou trvání rozpadu stopy cca 8 a v létě i 12 hodin. Zároveň s nimi prolétají další stejná jednotlivá letadla ve stejný čas i výšce a za nimi se žádná stopa nevytváří vůbec. Všechny letadla používají stejný Kerosin jako palivo apod. Není to z logiky věci divné? Může to být náhoda, že následuje reklama v televizi na různé léky nebo i v předstihu? Běžná kondenzační stopa po Kerosinu mizí do 15-30 minut a ne za 10 hodin.

Opatření proti Koronaviru, které navrhuji, jsou pro úplně každého realizovatelná, primitivně jednoduchá, účinná a hlavně vycházejí z odborných praktických znalostí související problematiky. Koronavirus lze zastavit plošně, jednoduše a velmi rychle v řádu dnů. Chápu, že se to mnohým nelíbí, ale v demokracii vládne snad stále většina nebo to tak není a nikdy nebylo? Nedávno Evropská unie- instituce údajně schválila, že se budou používat na některé skupiny mikroorganismů pouze 2 účinné látky. Kdo této problematice, alespoň částečně rozumí, tak ví, že takovéto rozhodnutí či návrh je jednoznačně přímo proti lidem a jejich zdraví. Na základě mnohých zkušeností za cca 50 a více let zpět je zcela jasné, že mikroorganismy si na tyto přípravky mohou časem zvyknout a léky se postupně stanou neúčinnými a lidé mohou začít zbytečně umírat na banální nemoci spojené s přítomností zvyklých – resistentních mikroorganismů. Rozhodnutí či návrh udělal buď někdo z hlouposti, nebo zlo z úmyslu. Můžete si vybrat. Obojí je však opět špatně. Ne stejné, ale podobné je to s Koronavirem. Také si nesmí časem zvyknout na pouze jeden druh účinné látky. Nikomu nebudu radit při jeho volbě. Proto až půjdete k volbám, rozhodujte se správně, nevolte lidi, kteří jen planě mluví a skutek utekl. Tito Vám nezajistí Vaši potřebnou, alespoň základní životní úroveň. Zajímá je jen touha po moci a peníze. Lidi je nutné volit ne podle slov, ale podle toho, co a jak konkrétně dělají, a ne, co mají zrovna na sobě – třeba špinavý a sedraný pracovní oděv. To už řeklo mnoho lidí před námi. Jan Werich, Karel Havlíček Borovský…. Tento člověk se špinavým oděvem přeci zjevně více času věnoval práci k užitku, než svému zevnějšku. Je třeba, také zároveň chápat, že boj s nákazou, která je zde částečně nová pro některé lidi není a nebude nikdy jednoduchý, protože ne každý vše ihned chápe a poznání věcí nových někdy trvá. Diagnostikou a frekvenční pomocí už se zabývám roky. Před rokem jsem jen netušil, že jsem se setkal se „zabijákem“, který časem způsobí světovou (spíše mediální) pohromu. Pomáhal jsem jen lidem likvidovat prostě jen standardním způsobem nějakou virózu. Každopádně velmi podezřelé bylo, že jsem vir frekvenčně objevil  úplně mimo běžnou oblast virů. To umístění bylo tak velmi podezřelé a podle mého názoru někomu dalo hodně práce přidat viru na inteligenci. Proto se přikláním od února 2020  k tomu, že vir byl s největší pravděpodobností vyroben v laboratoři. Domů z Itálie jsme jeli všichni - obě rodiny zcela bez potíží a zdrávi a čistí - bez viru. Asi za měsíc vypukla hysterie a zmatky kolem Koronavirů.

Co je však objevně nejvíce důležité z hlediska prevence a ochrany člověka????!!!! Je to hygiena s prevencí a znalosti. Hlavní slabinou koronaviru a chřipkových virů je totiž jejich vazba na parazity jako jsou Hlístice a na jejich výkaly a výměšky. Zejména na Škrkavky, Měchovce, Háďátka, Tenkohlavce, Roupy, Vlasovce a další. Není dosud zcela jasný Svalovec, protože jeho likvidace v těle probíhá obtížněji a déle. V podezření jsou i malarické krvinkovky protože na koronavirus zabírají i léky na malárii např. Chlorochín, Chloroquine, Chinin. Malarických krvinkovek je známo asi 200 druhů, z nichž několik škodí. V Třídě –Kokcidie - Krvinkovky, Řád – Eucoccidida, Rod: Plasmodium, Čeleď - Zimničkovití, kterých je v  škodících několik druhů: Plasmodium malariae – Zimnička čvrtodenní, Plasmodium vivax- Zimnička třídenní – Plasmodium ovale, Plasmodium falciparum, Zimnička tropická - Laverania malariae, , Plasmodium cynomolgi, Plasmodium knowlesi, Plasmodium semiovale. Vyskytují se především v teplých krajích, ale některé (Plasmodium vivax a další) po celém světě. Všude, kde jsou vhodní malaričtí nosiči, mimo snad polárních a možná pouštních oblastí bez vody, protože jsou přenášeny bodavým hmyzem (komáry rodu Anopheles), kteří se líhnou ve vodě. Každý, kdo má v sobě malarické krvinkovky může mít typické projevy, ale také je nemusí mít vůbec. Jejich přítomnost prokáže jen diagnostika nebo laboratorní rozbor. Nedá se vyloučit, že léčivé jmenované látky na malárii mohou též působit i na hlístice. V případě malarických krvinkovek se tedy nejedná o důkazy, ale indicie. Hlístice. Co se týká hlístic, tak například Škrkavka snáší denně až 200 000 vajíček, které vydrží být i v hlíně na zahrádce kde i mrzne infekční až 20 let. Měchovec (11 x 1 mm) a Háďátko (2x1 mm) snáší cca 25 -30 000 vajíček denně, které když se dostane na vzduch, opustí ho larvička, která je schopná projít kůží a proces infekce se automaticky opakuje. Nikdo na světě si nedokáže utřít konečník dokonale ani omýt vodou ze sprchy, takový člověk neexistuje a kudy nakažený chodí, tudy nohavicemi trousí na podlahu či sedadla vajíčka. Pokud se člověk domnívá, že je nemá, tak nepotkat infekci je v praxi nemožné. Stačí jedna jízda metrem. Škrkavky psí a kočičí, jejichž vajíčka se běžně vdechují s dalšími s prachem doma nebo jinde. Máte je ve vlasech, na oblečení a larvy v krvi cca 2 roky jako vývojová stádia, které v člověku nedokončí vývoj, ale živnou půdu pro Koronaviry pravděpodobně vytvářejí také. Proto se kabát věší na chodbě a ne přímo v obýváku a některým psům se krátí ocas, aby nemohli vířit vzduch a šířit po okolí tak případná vajíčka parazitů ze  zbytků stolice a chlupů kolem konečníku. K utření konečníku se používá levá ruka, protože pravá se podává a obě se myjí zásaditým mýdlem, které je významnou zásadovou PH prevencí. Parazité PH zásady nesnášejí, mají rádi kyselé prostředí. Nehty se stříhají zásadně nakrátko, nejvíce nákaz u člověka je právě za nehty. Lze si lehce všimnout, že nejen základní lovecká plemena psů jsou krátkosrstá a s kráceným ocasem, což umožňuje významně mnohem snáze udržet hygienu nejen psa, ale i člověka. V historii je to vidět na každém kroku. My jako lidé, to přes své zábavy jen nějak nevnímáme. Sledujeme nekonečné televizní seriály, necháváme mozky našich dětí vést počítačem a neučíme je myslet a překonávat překážky, kterých je v životě denně víc než dost. V 10 letech už jsem běžně nosil v kbelících vodu na pití, uhlí, abych mohl zatopit a odpad zase zpět na určená místa. Kdopak v České republice preferoval zákon, podle kterého by se psům (hlavně loveckým) ocas nekrátil a zhoršil tak zdravotní situaci nejen v celé ČR ???.................... Hlístice a zdroje.

Škrkavka lidská a prasečí se spolu kříží asi jako vlk se psem nebo kojotem. Potomci jsou dále plodní. Prasečí škrkavka tedy škodí více než škrkavky psí a kočičí. V naší republice je ve skutečnosti podle soudního znalce kolem 500 000 divokých prasat a i víc a cca víc jak 100 000 lišek, (asi 7- 9 ks prasat na 1 km2 honební plochy a k tomu cca 2 lišky a další), které jsou samozřejmě všechny neodčerveny a trvale bez ozdravovacích predátorů a tak mohou být a bez pochyb i jsou zdrojem infekcí, a to škrkavek, včetně svalovce a dalších i pro člověka nebezpečných či smrtelných. Po návštěvě u mne českých a polských myslivců funkcionářů - kteří mi tehdy moc nevěřili - se v  Polsku nedávno provedl kontrolní hon se zaměřením na lišky a ulovilo se jich za jeden den 247 ks, oproti stavu běžných honů nedávno kolem 1 do cca 10, u nás nárůst velký a ve srovnání před 85 lety je to u nás nárůst obrovský. V roce 1935 se lovilo v Čechách a na Moravě 5 až 10 tisíc lišek na větší honební ploše, tzn., že dnešní minimální nárůst u nás je 7 x až 14 x. To je milí myslivci, veterináři a státní správo nárůst o 700 až 1 400 %. Prasat divokých se lovilo v roce 1935 23 ks na Čechy a Moravu. Zpravidla se jednalo o kusy uteklé z obor. V roce 2019 to bylo 231 000. To je nárůst 1 040x to je o 104 000 %. Vše, co hnízdí na zemi, čichu prasat neunikne. Je třeba vždy počítat s tím, že jsou či mohou být jedním ze zdrojů infekce, domácí mazlíčky nevyjímaje. Co pro nás vyplývá podstatného z těchto informací. Prostředí je tedy zjevně velmi promořené a někdy se to z různých důvodů i tají. Několikrát jsem prováděl standardní metodou rozbor trusu divočáků, kteří nám pravidelně ničili a bohužel občas dosud ničí louky a jednou před jarem sežrali 2 čerstvě narozená hříbata v prováděném výzkumu. V každém trusu divočáků byli uhynulí samečci i samičky svalovce stočeného, které žijí zavrtány v tenkém střevě a množí se. Samečci hynou po kopulaci. Samičky žijí jen asi 1-2 měsíce a potom hynou, ale za tuto dobu stihnou se pomnožit asi 500 x až 1 500 x. Protože jsem tomu nechtěl uvěřit, zavolal jsem veterináře. Ten mi sdělil, že se jedná o lidské vlasy. Protože jsem věděl, jak vypadá lidský vlas pod mikroskopem, ihned jsem pod mikroskop umístil vlas a ejhle, vlas pod mikroskopem vypadal úplně odlišně. Veterinář mi sdělil, že přece nevyhlásí stav na svalovce, že to není jisté apod. Otázkou je, jest-li se vyšetření dělají, tak jak se mají, anebo, aby se pokud možno nic nezjistilo. Pokud chceme zjistit přítomnost svalovce, je třeba odebrat i kus tenkého střeva se stolicí na rozbor stolice nebo případnou prohlídku střeva z vnitřní strany. Protože pokud by se něco zjistilo, tak by to musel řešit stát a to stojí mnoho prostředků a samozřejmě se následně hledají viníci, kteří si neplnili řádně svoje povinnosti. Nezájem je tedy z různých důvodů jednotlivci odůvodněný a postupně tak vzniká závislost mnohých odpovědných na momentální situaci, což může být i příčinou vzniku různých „specializovaných spolků či „mafií““ za společným účelem. V naší republice je dále oficiálně evidováno 2 000 000 psů. To je cca 25 psů na 1 km2. Mnoho lidí se domnívá, že podáním léku na odčervení je pes či zvíře odčerveno. To je bohužel hluboký omyl. Žádný lék není na všechny parazity. Zvíře je odčerveno, pokud veterinární laboratorní rozbor opakovaně potvrdí bez parazitů. Bohužel stačí v tomto vysoce infekčním prostředí jedno zadávení hlodavce a nákaza může opět začít. Stav zdraví mnohého zvířete - prasete, kachny, koroptve, bažanta, křepelky, z řádu Hrabavých je ovlivněn, co spolkne zvíře s kamínky k trávení. Hrabaví i kachny polykají kaménky k pomoci trávení, kachny cedí zobákem litorál a bahno a písek při hledání potravy, prasata ryjí v zemi. Stačí udělat podrobný rozbor a zjistíte, že voda obsahuje mnoho prvků včetně olova, železa, manganu, uranu a dalších. Nový prvek ve vodě může ovlivnit tah ryb či jiných živočichů, kteří se orientují i podle pachu a chemie vody. Izotopy olova jsou konečným produktem radioaktivních rozpadových řad uranu a thoria a obsah olova se v zemské kůře postupně zvyšuje. Není také divu po tolika válkách, kdy v každém jen vystřeleném náboji se rozptýlí do krajiny nebo do vody olovo. To nemluvím o kvalitě potravin a evropsko unijních potravinách 2. kategorie. Porovnáte-li činnost našich předků, zjistíte, že byli v mnohém o hodně chytřejší. Nestačí jen rozpoznávat písmenka, je třeba nebýt líný a umět číst tak, aby bylo pochopeno, co nám chtěl autor říci a co z tohoto pro nás vyplývá i nyní. Přechod vývojových stádií škrkavek u člověka během 75 dnů vývoje(pes 28 -31) a dalších hladkých červů se děje z krve do žaludku a střev přes plíce, což nemusí, ale také může způsobit při oslabeném organismu i těžké záněty - zápaly plic, protože s nimi se snadno šíří bakterie, streptokoky – např. S. pneumoniae, Bakterie fragilis, různé viry a pod. Bohužel o parazitech se budoucí lékaři ve škole moc neučí. Absolvování 2 přednášek je skutečně k poznání velmi málo. Možná je tomu dnes už jinak. Zabývám se touto problematikou celý život a aktivně skoro 10 let a mám stále pocit, že vím málo. Čím víc vím, tím víc vím, že „nic“ nevím nebo vím stále málo. Zkoumáte-li věc po několikáté, mnohdy začnete chápat či vidět věci i jinak, z jiného úhlu pohledu a v jiných souvislostech. Z výše uvedené části jasně vyplývá, že prostředí je promořeno a pro člověka vyhnout se nákaze v obecné rovině je prakticky nemožné, ale řešení jsou reálně možná. Výzkum opakovaně potvrdil, že Ivermectin ničí právě tyto koronavirové-chřipkové nosiče - některé parazity hlístice a tím tak zároveň bere živnou půdu koronavirům a chřipkám. Je to taková v nemoci pojistka návratu ke zdraví. V případě, že člověk nemá jiné parazity, kteří by svou přítomností tvořili živnou půdu koronaviru, nezbude mu nic jiného než se z koronaviru rychle uzdravit. Pokud provedete správným odborným způsobem diagnostiku těla, zlikvidujete parazity, provedete očistu těla a bydlení, trvale zvířat, a změníte způsob života na základě nových poznání, tak pravděpodobnost, že onemocníte nebo se Vám stane úraz, bude minimální. Lékařům se uleví, nenakazí od Vás sebe a své rodiny a budou mít mnohem více času na svůj život, na trvalé studium, výzkum, nová poznání a složitější případy, kterých je stále víc než dost, s potřebnou kvalitou a v klidu. Dožijí se vyššího průměrného věku ve zdraví. Budou mít čas a energii řešit případy, o kterých dnes pouze sní či jsou jen jako pro mnohé sny. Nic jim tak, ani Vám, nebude bránit v rozvoji. Velká spokojenost tak bude zcela jistě na obou stranách. Nejste – li oslabeni, zpravidla není v těle speciální parazit, nemá koronavirus živnou půdu, nemůžete zpravidla onemocnět, nebo bude mít onemocnění jen lehký průběh. Měřením a hubením parazitů jsem porovnal mnoho lidí v rodinách a výsledek se opakoval stále stejným způsobem. Byli naši předkové hloupí? Zcela jistě ne. Problém je však s kvalitní standardní diagnostikou. V jednom příběhu se pán léčil 16 let a za 16 let mu nebylo standardně možné zjistit, že má mikroorganismy, protože standardní testy nebyly průkazné. Po změření speciální diagnostikou a podání prostředku odpoledne byl už druhý den ráno fit. Přítomnost parazitů jsou ty pravé důvody, proč lidé z jedné domácnosti, kteří se s virem na jaře 2020 potkali poprvé, jsou v jedné rodině pozitivní a negativní i když spí s malými dětmi v jedné posteli. Koronavirus je tedy vázán na parazity a to i na ty, kteří nejsou mezi skupinou hladkých červů, žijí v lymfě nebo v krvi a šíří se přes bodavý hmyz. Po vyhubení vlasovců, které se šíří hmyzem (komáři rodu Anopheles, Aëdes, Culex, Mansonia, ovádovité mouchy Chrysops a mouchy Simulium) a malarických Plasmodií, problém s koronavirem u různých skupin opakovaně mizel. Lidé si je často přivezou z dovolené v teplých krajích a nic neřeší před, v průběhu ani po dovolené a potom se někdy nestačí divit. Je třeba také připomenout rychlost oteplování, která je směrem na sever údajně asi 25 km za rok. Bodavý hmyz je třeba omezit v domově či školách a na pracovištích ne chemickými, ale mechanicko elektrickými prostředky např. světle modré světlo s lapací mřížkou a s časově - soumrakovým spínačem. Pokud se zvolí správná barva světla, lze ho použít i venku s ventilátorem a vakem a bodavý hmyz potom využívat na krmení třeba ryb. Zdravý chléb a zdravé hry jsou důležité. Proto je velmi důležité znát mnoho základních souvisejících věcí z prevence, ale také pohybem a studenou vodou posilovat imunitní systém – ve zdravém těle je tak i zdravý duch. Vzpomeňte si, na Spartakiádu v Praze. Nebo jak probíhal v historii například život lidí ve Spartě? Musíte, ale sami chtít cvičit a sportovat. Opravdu stačí jen chtít. Co je základem uzdravení jednotlivce. Ve všech případech je to preventivní hygiena.

1. Diagnostika. Pomocí první diagnostiky či jiných vyšetření se zjišťuje, co má člověk v těle špatně. První originální správně odborná diagnostika je ze všech nejdůležitější !!! Trvá to komplexněji asi 1 hodinu, jedno měření 1 000 čísel za 2,5 minuty. Vyhodnocení. Lze říci, že pokud se v problematice vyznáte je možné za 3 minuty odhadnout i dotazy, kde je problém. Odhad je možný i po telefonu. Ale přesné měření a čísla jsou přesná měření a čísla, která jistí kladný výsledek.

2. Zneškodnění. To špatné, co se zjistí, se musí zneškodnit kontrolovaným řízeným neškodným způsobem frekvencemi, léky a dalšími prostředky či jinými vhodnými metodami a opatřeními apod. Vhodným zneškodněním vznikají neškodné a bezpečné protilátky s imunitou jako při starém očkování. Dokazuje to opakovaně a stejně, že se nemoci již stejnou silou nevrací nebo se nevrací vůbec, ani nejsou roznášeny. Vše se mění k lepšímu v mnoha směrech. Platí to nejen u virových onemocnění.

3. Očista bydlení - jako součást prevence a hygieny! Důležité!

Následuje očista bydlení s praním všeho, co je možné prát na 95°C, především lůžkoviny, spodní prádlo, ručníky, utěrky, kapesníky, pracovní oděvy z infekčního prostředí by se měly prát zvlášť. Utírat prach, vysavač pouze centrální s vývodem pouze do kanalizace. Hlavní nepřítel je prach a v něm infekce, praní pod 95 °C a naše lenost, hloupost či nevzdělanost. Pokud mám cenné prádlo pratelné pod 95°C, umístím do koše na prádlo pytel z pevného igelitu a prádlo uložím do něho, zastrčím hubici vysavače do pytle a sevřu rukou pytel navlečený na hubici a zapnu vysavač. V pytli s prádlem vznikne podtlak, mikroorganizmy vyhynou a je možné prát výjimečně na nižší teplotu. Matrace 1x za měsíc vybouchat násadou od krumpáče, ta vydrží. Navléci je do igelitového tunelu, z protější stany zalepit izolační páskou, z druhé strany navléknout na hubici vysavače, sevřít rukou pytel na hubici a zapnout vysavač. Matrace se smrskne, mnohé z toho lze dělat u lidí hromadně v celé rodině, kolektivu. Zcela bez pochyb a rozhodně neplatí: „Perte na 40°C, ušetříte“. Této televizní reklamě uvěří jen hlupák, co ve škole nedával pozor nebo neposlouchal rodiče či babičku. Pravda je bohužel takováto. „Kdo pere na 40°C, ušetří, protože riskuje, že zemře dříve“. V dřívějších dobách mělo prádlo a lůžkoviny 7 desinfekcí, než si ho někdo vzal na sebe. Výměna nejdéle za 15 dní, při infekci 1 x za týden i dříve, spodní prádlo denně. Další důležitá věc je voda v domácnosti, infekce se může snadno šířit vodou nebo potravinami, proto je nutné vodu kontrolovat a měřit a jistit technickými zařízeními – filtry, chlórem, ozónem, uv lampou, apod..

4. Očista organismu. Vyčistit játra, ledviny, střeva a tělo známou metodou, ale ne, když jste nemocní. Opravit chrup. Pouze bílé neškodné plomby. Proč by měl i zubař při práci vdechovat amalgám? Některým zdravějším stačí po celodenní mastně nebílkovinné dietě chleba se sádlem, 2 vrstvy cibule, vrstva česneku a řádně posolit a sníst na naprosto klidnou noc bez rušivých vlivů těsně před 22: 00 hodinou a p 22: 00 zalehnout a spát do 06:00 hod.. Sádlo vyprovokuje játra a žlučník k vyprazdňovací očistě, cibule a česnek a sůl tlačí nezvané hosty k východu a sůl pomáhá i vyrovnat tlak a PH směrem k plusu.

Ořechy a slunečnice obsahují biologický selen. Selen vyhání mikroorganismy z těla. Rýže biologický arsen – to samé. Med obsahuje celou Menděljevovu periodickou soustavu organických prvků mimo selenu.

Je třeba také posilovat imunitní systém pohybem na čerstvém vzduchu a případně otužováním studenou vodou. Jediné, co pomáhá na suchu obnovit zdraví je cvičení a nejvíc úplně obyčejný běh na zdravém vzduchu, pro nemohoucí běhu - pohyb ve vodě či na kole. Doprava kyslíku plícemi do krve odkyseluje organismus. Parazité potřebují k životu kyselé prostředí, proto při pomoci k uzdravení třeba z rakoviny doporučuji postupy, jak udržet potřebně správné PH organismu. Nejohroženější skupiny jsou lékaři, policisté, politici, zemědělci a jsou to všichni, co pracují s lidmi, se zvířaty a s hlínou a v terénu, se vzduchem a s vodou, na poli i v lese apod. Prakticky se běžné nákaze se dnes vyhnout nedá. Pokud se osvětou změníme, bude mnohem víc možné být zdráv a déle a zdravě žít.

5. Změna způsobu životního stylu na základě nových poznání.

Prevence, prevence, a 1 000 x prevence!

Je lepší si čistit zuby a provádět 2 x ročně kontroly zubním lékařem, než o zuby přijít.

Proto čistý vzduch, čistá voda a kvalitní potrava, klidné zdravě čisté místo, bez stresu – jsou velmi důležité. Je také důležité využívat, podporovat a zdokonalovat hromadnou dopravu – elektrorychlovlaky s rychlostí 500 – 600 km/ hod.. Nahradit tak letadla v dopravě třeba k Jadranu nebo i dál. Nebyl ten požadavek zde už v minulosti? Byl. Náklady umístit na lodě a vlaky, jejich povrchy jako dopravních elektrických prostředků pokrýt co nejvíce novými solárními panely s 5 x vyšší účinností, podporovat elektřinu – a koleje – tramvaje, omezit pravěk spojený s ohněm zavřeným do spalovacích válců motorů a jiných, který nám všem bere kyslík a okyseluje prostředí se slabou  účinností spalovacího motoru 35 až 42 %. Ze 100 litrů pohonných hmot se na pohyb vřed využije pouhých 35 až 42 litrů. Zbytek je CO, odpadní teplo a světlo a saze. Divíme se, že se otepluje a okyseluje životní prostředí? Otěr pneumatik při vdechnutí do plic také škodí. Je to nejvíc vidět kolem silnic na sněhu. Ta voda potom teče do našich toků a potom na náš stůl přes ryby a další na vodě závislé organismy i ty, co jsou „jen“ tzv. pijící. Dálnice nejsou řešením, ale řešením jsou rychlotratě železnic či maglevů a k nim narovnaných silnic. Můžeme se divit, že máme dnes zdravotní potíže, když jsme takto „zaseli a pravidelně sejeme a sklízíme“? Dobytek nemusí jet kamionem na zabití z Česka do Polska, na rozebrání do Německa a potom jako tovar zpět k nám. Copak my to neumíme a jsme jen pomocní poskoci bez přidané hodnoty? Copak to nejsou následná přímá zdravotní i existenční rizika?! Spokojenost tak nemůže být s životním prostředím a se znalostmi souvislostí u lidí a jejich flegmatičnost, která jim samotným působí největší škody. Když část systému nefunguje, musí se vyměnit za funkční.

Co je v prostředí kyselé a co způsobuje kyselost Vašeho organismu pro podporu nemocí?

a) Vzduch ochuzený o kyslík s vysokým obsahem CO či CO2. Smíchá – li se při dešti H2O + CO2 vzniká H2CO3 – kyselina uhličitá. Jaké byly výsledky měření vody ve zkušebních nádobách po dešti lidmi, kteří měří kvalitu nejen dešťové vody? Hranice PH dešťové vody se takto pohybovala v roce 2018-19 3-4, až výjimečně PH 5, v roce 2020 při tzv. Lokdaunu (lockdown – nařízení zůstat doma) bylo PH dešťové vody kolem 6,5 – 7,15 a vodní toky byly plné vytřených ryb a jejich potěru, že to pamatuji jen před 50 lety. Neutrál je 7, kyselé pod 7, zásadité nad 7. Kyselost je tedy prvotní příčina, proč jsou už i nejen smrky s povrchovým kořenovým systémem dodnes oslabené, ale i další stromy, řasy v mořích a kůrovci již jen jako následek dokončí zkázu a uberou nám ničením smrků v lesích další kyslík. Stejná je příčina, proč hynou korály a řasy v mořích. Klesá ve vodě kyslík, řasy se rozkládají, vzniká metan jako další skleníkový plyn. Protože se otepluje a teplá mrtvá voda kyslík potřebně neváže a jsou mnohé další potíže s úbytkem druhů živočichů, včetně nás. Naměřené CO2 bylo údajně v roce 2019 ve vzduchu 0,18 – to je 6 x tolik (600%) než před 50 lety. V roce 2020 to bylo mnohem lepší a ve vodách bylo mnoho plůdku ryb. Stačilo, že se omezil průmysl, doprava a další znečišťovatelé a ryby se vytřely samy a masívně jako by chtěly využít vzácné situace. Dostatek kyslíku nás tedy velmi chrání a prodlužuje život ve zdraví. Proč turisticky podporovat hotely v cizině, jejichž elektřina je vyráběna z dieselagregátů 24 hodin denně a celý rok? A to v místě, kde je navíc přes 3 800 hodin slunečního svitu za rok a i u moře vítr. Aby, jste měli představu, co znamená jen kyslík ve vodě, mimo kyselosti. Živá studená voda ho váže mnohem víc až asi 12 mg na litr vody. Pstruh potoční potřebuje k životu studenou vodu nejlépe 10 - 15°C, s minimem kyslíku 6-7 mg , nejlépe 9-11 mg na 1 litr vody. Množí se vytíráním na podzim, když teplota vody klesne na 6°C a méně. Při teplotě vody v létě 20°C se již pomalu dusí a nastává pro něho smrt. Proto vyhledává studenu vodu u dna a pro potravu jen krátce vyskočí nad hladinu nebo ji z hladiny rychle sebere. Nemusí mít vody moc, do nádrže se 100-300 ks pstruhů stačí 1 litr za vteřinu, ale potřebuje její kvalitu spojenou s kyslíkem, což je dnes mnohde problém. Ve studené vodě je pstruh mnohem aktivnější a jsou známé úspěšné lovy ryb z ledu na dírkách.

b) Voda ve vodárnách se pro kvalitu upravuje. Je, ale třeba ji trvale kontrolovat vzorkem z filtru a i ve Vašem systému Vaší studně.

c) Jste to, co jíte. Zmírnit příjem sladkého – sladké zvyšuje kyselost, způsobuje odbourání důležitých minerálů z těla, alkohol také, častost masa - okyseluje a způsobuje u dětí zbytečně brzké vyspívání a brzdí růst, chemii - omezeně - poškozuje tělo jako celek nebo část, použít jen pokud je to jen nezbytně nutné. Ne každá chemie škodí. Vše je spojeno se vším i s následky. Normální je nekouřit, stop drogám a všem dalším podobným nesmyslům.

d) Vzor dětem. Je velmi správné, že konečně jdeme dětem správným vzorem a příkladem a nepijeme alkohol a nekouříme a nedrogujeme v jejich blízkosti či dohledu. Dětské oko a další smysly vše kopírují velmi pohotově a často velmi nenápadně. Vzor je pro ně velmi důležitý. Jinak se jejich organismus také okyseluje ze stejných příčin.

e) Psychická pohoda. Odbourat stres, stres vzniká z neschopnosti řešit problémy nebo různých naschválů. Zcela vážně v zrcadle odpustit protivníkům, dostat je tím z hlavy a poprosit či požádat někoho schopného o pomoc a nezapomenout poděkovat. Takto bych mohl psát do nekonečna. Jednou mne přesvědčili, abych provedl v Praze přednášku. Začali jsme v 10:00 hod a skončili ve 22: 15. Nikdo z účastníků ze sálu neodešel, mimo jednoho mého příbuzného, který znal mnohé z problematiky ode mne již nazpaměť. Je to důkaz, jak je toto téma pro celou populaci prakticky zajímavé. Co je podstatné pro návrat dětí do škol a snížení omezení a plošnou likvidaci nemocí. Slabina koronavirů a chřipek je ta, že jejich nebezpečnost je spojena s parazity. Podstatné jsou pro nás znalosti s chápáním velmi širokých souvislostí. Do cíle vede pouze objektivní pravda a lež má vždy krátké nohy s následky. Škola a vzdělání praktickou hrou. Musí se provést prevence zaměřená proti přenosu parazitárních infekcí a tomuto přenosu zabránit. Dříve bylo úplně normální, že do školy přišel místní zdravotnický personál, provedl odběr vzorku výtěrem z konečníku s vatou na špejli a bylo jasno. Následovalo případné antiparazitikum (Pyrvínium, tehdy také existoval Helmirazin, Taneifugin apod.). Tím se také odhalilo zamoření celé rodiny i podniků, škol apod. A nám i pomáhá proti škodlivým mikroorganismům naše zvýšená spotřeba čistého vzduchu, vody, potravy a pohybu sportem s udržením správného PH organismu kolem 7, 5 které právě zamezuje přítomnosti škodlivých mikroorganismů apod. Řešení koronavirově- chřipkové krize spočívá především na: likvidaci kyselosti organismu, parazitů jako následných příčin, hygieně, přerušení toku živin pro Koronavirus, vyhladovět ho znepřítomněním parazitů a nevytvoření podmínek pro jejich šíření omezením sladkého( jednoduché cukry v medu nevadí), masa a pokud maso jen zdravé a hlavně jen pouze tepelně upravené, přechodu na ryby, dostatku spánku,  dodržování nejen nočního klidu apod. a postupným odčervením spojeným s následnou kontrolou a prevencí ( Lev a vlk loví především nemocné a oslabené kusy a lev 20 hodin denně prospí a pes jako vlk 16 hodin. Spánek velmi posiluje. Tygr ussurijský i Medvěd lední i Vlk obecný procestují čistším prostředím za potravou cca 50 km denně, udržují si tedy i pohybem své správné PH, hladovění či půst pomáhá k likvidaci parazitů a tím, vyššímu PH a tím i očistě organismu).

Prevence spočívá: • V provedení pravidelného generálního i běžného úklidu v každé domácnosti i zařízení školek, škol, jak jsem již uvedl a tím zamezení infekce • – sobota, neděle se zaměřením na špínu a prach. • Důležitá je desinfekce všech možných zdrojů i koberců nebo je nepoužívat a vyhodit do sběru. Nejlepší je kachlíková podlaha - je ze zásaditého vápence, přírodě neškodného, z českého materiálu, nezatěžuje životní prostředí ani při likvidaci. Vajíčka červů po vyschnutí na vytápěné suché podlaze žijí 30 minut, ale pozor, ohřátý vzduch je šíří ještě živé vznášením, ale v chladu a vlhku vydrží být infekční 20 let. Přímé sluneční záření je ničí za 30 minut, bod varu za 10 minut. Z chemie je ničí pouze Kresol, což je látka bohužel nepoužitelná v praxi, protože je Všeobecně jedovatá. Savo s vodou ničí viry, bakterie, některé prvoky mimo prvoků odolných vůči chlóru. Jako např. Balantidium coli, Blastocystis, Isospora, Mikrosporídium, a Sarcocystis, slabému roztoku odolá i Giardia lamblia, ale na vajíčka parazitů jsou roztok Sava i Savo již krátké. • Lze tedy použít horská sluníčka, odpovědná a schopná osoba i generátor ozonu. Pozor na čas rozpadu jedovatého O3 na bezpečný O2 a dostatečné následné vyvětrání a další podle návodu a lze použít i teplo. • Desinfekce stejná a průběžná v dopravě, školách, pracovištích, kontrola desinfekce, klimatizace při nejistotě raději klimatizaci nepouštět. Sedačky, stoly a další jen omyvatelné. • V pondělí • i předem podání jednorázové preventivní dávky Ivermectinu 0,2 mg na 1 kg živé váhy – zneškodňuje nezvané hosty a chrání Vás 35 dní. • Nebo Vermox podle návodu (Vermox s projímadlem předem – pozor- nepodávat dětem do 2 let a těhotným ženám). Těmto nahradit Vermox za Pyrantel dospělým 10 mg na/kg váhy a pro děti 2,5 až 10 mg/kg) zase s projímadlem předem. • Potíže. Při výjimečných jakých-koliv zdravotních potížích u starší generace jako vysoký tlak a další - vyšetření nutné, případně použít nejdříve Vermox nebo Pyrantel s předchozím podáním mírného projímadla, aby střevo mrtvé červy nestačilo natrávit i s živnou půdou s uvolněním koronavirů z červů. S projímadlem to střevo v běžných situacích natrávit nestihne. Při zdravotních potížích a přesto po použití Ivermectinu raději nějakou dobu 7-14 dní neběhat a nebýt dlouho hlavou dolů, aby mrtví červi či jiní parazité neucpali cévy na mozku – hlavně u starých lidí). Nikdy se nic takového nestalo, ale opatrnosti není nikdy nazbyt. Pokud někdy otečou nohy od kolen dolů, tak po likvidaci odpadu z mrtvolek bílými krvinkami zase splasknou. • Logistické zabezpečení - umíme samotný Ivermectin i jiné léky pro lidi vyrobit v Čechách! Ve stavu nouze je pasta pro koně stejná, obsahuje navíc jedno stabilizační Éčko. Po zkušenostech se domnívám na základě výsledků i pocitů lidí, že je lepší než pouhý Ivermectin v tabletách pro lidi, ale každopádně je to možnost pro stav nouze. Lepší Éčko než zemřít. V Čechách se vyrábí EQUIVERM, další schopná je Noromectin – Praziquantel Duo, kde je v obou účinná látka Ivermectin s Praziquantelem. Po podání jednorázové dávky 0,2 mg Ivermectinu (i IP)na 1 kg je nebezpečí zažehnáno. Ochrana organismu Ivermectinem je na 35 dní, Praziquantel jen 2 dny. V případě přítomnosti vlasovců jsou tito dospělci sterilizováni na 6 až 12 měsíců, vývojová stádia hynou. Pozor tlak se někdy dostává do trvalého normálu velmi rychle už druhý den ráno, tlakoměrem kontrolovat tlak při lécích na tlak a poradit se lékařem. Praziquantel nevadí. • Při použití tablet nebo pasty s Ivermectinem a Praziquantelem ve stavu nouze se také může stát někomu, kdo je chronicky nemocný s močovými cestami, že dojde k usmrcení parazitů vlasovců a krevničky močové v močových cestách a ty je mohou ucpat, proto je třeba při takových to dlouhodobých zdravotních potížích hodnotit či vyšetřit klienty individuálně a věc řešit podle zjištěného a množství. Člověk se tím tak uzdraví během 1 dne. • Vhodné oblečení - spočívá v dočasném nošení těsnějších slipů a pokud možno těsného oblečení. Všímejme si z historie, co měl například Ježíš kolem beder za speciální objemnou látku, která se pravidelně čistila ručním praním a desinfekcí vyschnutím na slunci nebo jiní lidé a jindy za těsné kalhoty za Karla IV., Václava IV. a dalších. • Očkování – je skutečně jedno z možných řešení v této době, pokud zajišťuje pouze imunitu, ale očkování zahraničními vakcínami nedoporučuji, popis vakcíny nezaručuje bezpečnost a veškerá odpovědnost je pouze a pouze na vakcinovaném. Jde o to, aby to nebylo následně ještě horší. Nepodařilo se mi na internetu najít kvalitativní rozdíly mezi jednotlivými vakcínami a to hlavně, zdali jsou bezpečné, zda zajišťují resistenci nebo i imunitu? Rezistence znamená, že daný subjekt má odolnost, ale nelze vyloučit, že může právě on nemoc snadno dále šířit. Imunita by měla zajistit odolnost i nešíření viru dále. Proto je důležitější likvidace příčin jako jsou hlístice a další, než řešení následků, nic méně, ať se každý rozhodne sám, zda-li provede na sobě očkování na vlastní odpovědnost, pouze bezpečnými vakcínami zajišťujícími imunitu a ne neprozkoumanými s jen pouhou resistenci s možností šířit virus dál. Ze strategického hlediska je třeba být ve výrobě a zabezpečení kvalitních vakcín nezávislý, protože mnohokrát historie potvrdila, že nelze vyloučit škody z předstíraných pomocí. • Hlavním příčinou je však člověk vytvářející kyselé prostředí s oslabením imunitního systému, následné příčinné hlístice a následkem je nemoc – dnes zrovna aktuálně koronavir. • Použití bylin. • Ořešák vlašský, O. americký – obsahují selen • Odvar z Pelyňku pravého – obsahuje hořčiny, • Odvar ze Hřebíčku – cca 4 ks na 0,3 litru vody, pro dospělé svařené víno se skořicí a hřebíčkem. Hřebíček obsahuje silici eugenol a je možné jej vyluhovat ve slivovici a používat pro dospělé po 10 -20 tmavých kapkách denně. • Rýže obsahuje přírodní arzen, který likviduje škodlivé mikroorganismy - hlístice. • Jehličí borovice obsahuje kyselinu šikimovou, Suramin, který je obsažen v léku Bayer 205 a likviduje dospělé jednice Vlasovce(Onchocerca volvulus). • Výjimka z rostlin je Smetánka lékařská. Před tímto „zázrakem“ se poklonit až k zemi a klobouk smeknout dolů a ne ji hubit jako plevel jen z pouhé neznalosti nebo hlouposti. Naše babičky měly léčivky kolem sebe na zahrádce a ne jen hloupý anglický trávník, který se hodí hlavně do prostředí s nebezpečnými zvířaty např. hady a hmyzem - Štíry. • Rostlinné prostředky vždy považovat za pouhý doplněk, léky jsou rychlejší, mnohem více účinné a jsou vyrobené průmyslově a podle normy. Lékaři léky znají. • Důležitý je také dostatek selenu, který omezuje některé škodlivé mikroorganismy, včetně hlístic. • Použít je také možné pro dospělé a větší děti mix z chloritanu sodného a kyseliny citronové tzv. MMS. Tento mix má mnoho různých podob jako MMS 2, CDS apod. Mixem vzniká kysličník chloričitý ClO2. Základem prospěchového účinku je chlór, sodík a další a zvednutí PH prostředí blíže k 7 a tím omezení škodlivých mikroorganismů, snížením oxidačně redukčního potenciálu (ORP). Na internetu je mnoho informací a proběhly i klinické studie. V sousedních zemích je možnost nákupu tohoto prostředku v lékárně. • Mix vody s citrónem

Další poznatky. Při hubení koronaviru v těle člověka pomocí elektrických frekvencí koronavirus uhyne jako popcorn za 3 – 6 minut na frekvenci jednoho druhu viru a naměřené frekvence při kontrolním měření zmizí. Ale koronavirus nebo chřipka nezmizí z parazitů, kde jsou oba jako v bezpečné tresorové „opancéřované“ schránce. Při frekvenční likvidaci parazitů však vytečou z mrtvého parazita ven a znovu se musí frekvenčně zlikvidovat. Toto jsem opakovaně prokázal mnohokrát se stále stejným výsledkem. Lze to kdykoliv zopakovat předvedením. Nedávno naposledy u jednoho dodavatele opakováno se stejným výsledkem, který byl údajně podle testů bez Koronaviru a jeho úleva po vyhubení koronaviru nastala ihned. Teprve potom je klient uzdraven a mizí příznaky. To je také důvod, proč se lékařům nedaří pacienty uzdravit hned, protože je to závislé na uzdravení parazitů, kteří se běžně nijak nelikvidují, protože údajně tak škodliví nejsou. Moje osobní zkušenost je opačná, že zneškodněním jednoho druhu parazita mizí několik druhů nemocí. Neznám žádného parazita, který by prospíval, ale znám jich velmi mnoho i jak následně škodí. Lékaři ve skutečnosti budou mít mnohem lepší práce i bez parazitů víc než dost, budou zdravější, chytřejší, nepřenesou infekci na své rodiny, na své děti i na sebe, jejich práce bude zdravější a pokrokovější a smysluplnější až pro mnohé „zázračná“. Budou z ní mít mnohem větší radost a budou mít čas na nová a ještě novější poznání a řešit případy, které dosud nikdy nebyly vyřešeny, protože byly pouze ve snech a zapíšou se na věky do historie. Budou spokojenější i proto, že pracující více přispívá do zdravotního systému než nemocný. Budeme tak bez výjimky všichni povýšeni do vyšších sfér v udržitelném rozvoji a pokroku. V historii Sparta, Řím a další a dnes mnoho i jiných vyspělých zemí a lidí nám může být vzorem a příkladem. Stačí jenom chtít. Do zdravotnictví směřuje nyní dost prostředků, tak by už konečně mohlo najít způsob jak odstranit žlučníkový kámen s nepoškozením žlučníku a zabránit jeho opakování, zkopírovat vlastnosti mloka, aby lidem samy dorostly chybějící končetiny po úrazu a po obnově nervových spojů chromí mohli zase normálně žít a další užitky. A protože to není nemožné, tak je možné vše. Nejen naše zdravotnictví by se mělo zaměřit na tak složité případy, které už laici nezvládnou. Udržováním čistoty a hygieny uvolníme našemu zdravotnictví významné množství času a prostředků na složitější případy. Naše okolí se stane krásnější a to přece stojí za to, nebo ne? Určitě ano, stojí za to neodhodit odpad jinam než do koše nebo jiné správné místo a chovat se odpovědně. Záleží to jen na nás a na našich schopnostech a tím, zdali budeme skutečně chtít a ne jen mluvit, ale také tvořit skutečné užitky. Což pak je možné věci nemilovat, když jsou užitečným dílem naším? Když se Koronavirus pomocí diagnostiky podchytí jednotlivě a včas a pomocí frekvencí se ihned vyhubí, velmi pravděpodobně vznikají neškodné protilátky jako po očkování. Vypadá to, že i s imunitou – nešířením viru. Bílé krvinky jen uklidí odpad a naučí se rozpoznat, že něco bylo špatně. Není mi známo, že by někdo onemocněl na Koronavirus po tomto jednoduchém pomocném zásahu. Při dnešních možnostech spojení a přenosu informací médii jsou nebrzděné informace známé okamžitě, ale musí chtít i druhá strana a ta zatím váhá. Zaplať Bůh, že není hůř, ale pevně věřím, že opatření správná se přijmou a bude lépe.

Závěrem:

To, že jsme v Čechách při prvním neúspěchu - použít pro lidi Ivermectin - poslali informaci o Ivermectinu do zahraničí a stejná informace ze zahraničí přišla odrazem zpět a slova zde konečně padla na úrodnou půdu, považuji za důležité. Přinesl se tak procesní užitek vlivem lékařů, kteří sice nevěděli proč, ale Ivermectin jim fungoval a dále to, že premiér Andrej Babiš okamžitě ze dne na den podpořil Ivermectin a nechal ho nakoupit, považuji za zlomové v této věci, protože to byl – jak se ještě určitě dočtete později- pravý začátek konce pandemie. Můj elektronicky poslaný návrh na likvidaci koronaviru bohužel odpovědný člověk vymazal, aniž by si ho přečetl. S nástupem nové služby lidem ministra zdravotnictví Petra Arenbergera jsem poslal řešení Koronaviru premiérovi a ten jej převzal 6, 8 a 9. 4. 2021. Reakce byla okamžitá i slovy nového a já doufám, že i úspěšného ministra zdravotnictví již druhý den v sobotu. Slova konečně snad padla na úrodnou půdu. Konec koronaviru a chřipek právě začal……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Dosud vyhráno není, ale je to konečně snad už na dobré cestě.

Praxe za mnoho let ukázala, že neexistuje nemoc, když se s ní člověk nenarodí, kterou nelze porazit. Někdy porazíte i Ty, které jste měli od narození. Stačí začít včas a najít tu správnou cestu a mít pevnou víru ve vítězství a dostatek sil.

Mnozí z nás jsme jako vojáci přísahali věrnost vlasti Československé, později České republice a lidem v ní a nevidím zatím důvod, proč bychom na tom měli cokoliv měnit. A to, i když někteří zástupci státu se nechovají, jak by měli. Žádná země není dokonalá, protože nikdo není dokonalý, lidé prostě dělají chyby, ale musíme se snažit bojovat o tu naši objektivní pravdu všichni. Je třeba si přiznat, že jsme jako společnost lidí zaseli různé chyby z neznalosti a s usnutím na vavřínech malých dílčích a nedůležitých úspěchů a dnes sklízíme mimo jiné Koronavirus a další nemoci. Ovlivňuje to naše myšlení, zdraví a ve všem nás to omezuje, proto nám nezbývá než se změnit a jít jinou a lepší cestou. Je třeba se poučit, abychom přežili. Nemoc zlikvidovat a systém upravit, potřebně změnit, aby se podobná situace s jinými nemocemi již nemohla opakovat s důrazem na prevenci. Cílů dosáhneme jen spoluprací a ne konfrontací. Nedívejme se na to, co kdo mluví a jak mluví, ale soustřeďme se na to, co kdo a jak dělá. Pokud nezlepšíme svou všeobecnou kvalitu, nemůžeme očekávat lepší užitek. Bez práce nejsou koláče. Tak nám opět stejně nezbývá než se trvale vzdělávat, držet krok se světem a to se dosahuje jen spoluprací se všemi, kdo má zájem, schopnosti a přináší užitek a tak vzniká spolupráce i se specialisty, které se říká kooperace, což je nejvyšší forma spolupráce. Máme jedinou možnost. Buď nad vlastní neznalostí zvítězíme, nebo na tu neznalost padneme. Důležité je, že si dnes každý může vybrat. Nikdo to však vzdát nemusí. Někdy stačí i pár slov na povzbuzení s podáním ruky. Jan Werich a vzkaz Jana Masaryka pro "lidi" - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=5n8-7-yssNQ

MB

Ps. Vzhledem k tomu, že stačilo najít a sdělit potřebnou frekvenci na vyhubení Koronavirů a získání nikoliv rezistence, ale imunity, bylo hledání frekvencí souhrou mnoha souvisejících poznatků v 10 000 000 000 možností a dokazování funkčnosti mravenčí práce. Je nutné podporovat nejen trpělivost, ale také vytrvalost.

MB